Zarząd Banku Spółdzielczego w Głownie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Głownie

Jadwiga Kaszubowska - Prezes Zarządu

Jolanta Grzyb - Wiceprezes Zarządu

Urszula Czaplarska - Wiceprezes Zarządu

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku uprawnieni są Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.

 

 

baner toplayer
Ostrzegamy przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników banku!