Rozliczenia zagraniczne

Polecenie wypłaty

Polecenia wypłaty Bank Spółdzielczy w Głownie realizuje za pośrednictwem SGB-Banku S.A. polecenia wypłaty z zagranicy na rzecz beneficjentów posiadających rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym.

Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to w podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych.

Bank zapewnia:

  • błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu w następnym dniu roboczym od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do dnia bieżącego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym),
  • całkowite bezpieczeństwo transakcji – sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane;
  • możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 5 000 EUR lub równowartości w innej walucie;
  • korzystną taryfę prowizji i opłat;
  • możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego.

Przelew w walucie obcej wychodzący do innego banku krajowego lub zagranicznego

Tomnext

Jeśli przelew został złożony w dniu roboczym do godziny 15:00, zostanie dostarczony do banku odbiorcy (lub banku rozliczającego) w najbliższym dniu roboczym.
Jeśli został złożony po godzinie 15:00 lub w dniu wolnym, jest realizowany jak przelew złożony w kolejnym dniu roboczym.

Overnight

(zlecenie w tym trybie przyjmowane pod warunkiem posiadania przez bank w danym dniu wolnych środków na realizację zlecenia)
Jeśli przelew został złożony w dniu roboczym do godziny 13:00, zostanie dostarczony do banku odbiorcy (lub banku rozliczającego) w tym samym dniu.
Jeśli został złożony po godzinie 13:00 lub w dniu wolnym, jest realizowany jak przelew złożony w kolejnym dniu roboczym.

Zobacz jakie informacje należy podać zagranicznemu kontrahentowi (dotyczy przekazów przychodzących z zagranicy). Pobierz wzór instrukcji płatniczej.

Zapoznaj się z Regulaminem realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.

Kurs kupna/sprzedaży walut stosowany do rozliczeń poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, w zakresie prowizji i opłat dotyczących poleceń wypłaty obowiązuje Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez SGB-Bank S.A. za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne.