Oprocentowanie

Oprocentowanie dla klientów indywidualnych:

Oprocentowanie depozytów

Oprocentowanie kredytów 

Oprocentowanie kredytu hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem przez 5 lat

Oprocentowanie dla klientów instytucjonalnych:

Oprocentowanie depozytów

Oprocentowanie kredytów

 

Stopy procentowe NBP

Stawki referencyjne oprocentowania

Stawki referencyjne oprocentowania Stawki referencyjne oprocentowania

Stawki referencyjne oprocentowania Stawki referencyjne oprocentowania