dla klienta korporacyjnego

System eCorpoNet dla klienta korporacyjnego

System eCorpoNet dla klienta korporacyjnego umożliwia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem Internetu. Dedykowany jest dla jest dla firm oraz innych jednostek, w których do składania oświadczenia woli w imieniu firmy niezbędne są co najmniej dwa podpisy. Zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do rachunków przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie.

Podstawowe funkcje znacznie  ułatwiające codzienne zarządzanie swoimi rachunkami:

 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków;
 • możliwość importu przelewów z systemów księgowych;
 • autoryzacja za pomocą podpisu cyfrowego oraz możliwość podpisu przelewów w różnych, określonych przez Klienta kombinacjach;
 • definiowanie różnego poziomu dostępu do wybranych rachunków (na niektórych rachunkach można sprawdzać jedynie wartości sald, na innych historię operacji, a na pozostałych mieć pełne prawa, tj. możliwość wykonywania przelewów);
 • wyświetlanie historii obrotów na rachunkach;
 • dodawanie przelewów do koszyka zleceń realizowanych z datą przyszłą;
 • kontrola limitu dostępnych środków bezpośrednio przy wystawianiu przelewu;
 • obsługa przelewów;
 • obsługa poleceń walutowych;
 • generowanie wyciągów bankowych, eksport wyciągów bankowych do pliku;
 • łatwość i przejrzystość w obsłudze interfejsu.