Kredyt gotówkowy ze stałą stopą procentową

Kredytobiorca to osoba fizyczna – konsument, będący rezydentem.
Przeznaczenie: własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub konsolidacja zobowiązań kredytowych klienta.
Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

  • klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • klient posiada zdolność kredytową;
  • ustanowienie zabezpieczenia.

Minimalna wysokość kwoty kredytu: 1 000 PLN.
Maksymalna wysokość kwoty kredytu: 80 000 PLN, kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku).
Okres kredytowania: od 1 miesiąc do 60 miesięcy.
Oprocentowanie: stałe,  8,99 % w skali roku.
Prowizja: 0 %.
RRSO: 9,37 %.
Udział własny klienta:
nie jest wymagany.

Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,37%, całkowita kwota kredytu 25 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), całkowita kwota do zapłaty 29 748,65 zł, oprocentowanie stałe 8,99 %, całkowity koszt kredytu 4 748,65 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 4 748,65 zł), 47 miesięcznych rat równych po 632,95 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

 Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.02.2024 r.