Rachunki wirtualne

Rachunki wirtualne do identyfikacji masowych płatności

Jest to wygodny sposób automatycznej identyfikacji płatności, każda płatność lub kontrahent może otrzymać własny unikalny rachunek wirtualny.

Bank obsługuje wpłaty na rachunki wirtualne, natomiast Firma  otrzymuje potwierdzenie wpłaty w serwisie internetowym I-Bank oraz posiada możliwość pełnej automatyzacji identyfikacji płatności w swoim systemie finansowo-księgowym.