Informacja SMS

Informacja SMS

Informacja SMS polega na przekazywaniu informacji o stanie salda i limitu rachunku na numer telefonu komórkowego wskazanego przez Klienta we wniosku. Klient otrzyma komunikat SMS zawierający saldo i limit rachunku na dzień bieżący zgodnie z wybraną przez siebie częstotliwością:

  • powiadomienie SMS po każdej zmianie salda rachunku;
  • powiadomienie SMS po zmianie salda rachunku raz dziennie;
  • powiadomienie SMS codziennie bez względu na zmianę salda rachunku;
  • powiadomienie SMS na żądanie.