Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

Kredytobiorca to osoba fizyczna – konsument, będący rezydentem.
Przeznaczenie: własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub konsolidacja zobowiązań kredytowych klienta.
Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

  • klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • klient posiada zdolność kredytową;
  • ustanowienie zabezpieczenia.

Minimalna wysokość kwoty kredytu: 1 000 PLN.
Maksymalna wysokość kwoty kredytu: 255 550 PLN, kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy (z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku).
Okres kredytowania: od 1 miesiąc do 84 miesięcy.
Udział własny klienta: nie jest wymagany.
Oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 6M i stałej marży Banku.

Przykład reprezentatywny 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,79 %, całkowita kwota kredytu 20 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), całkowita kwota do zapłaty 23 426,06 zł, oprocentowanie zmienne 9,05 %, całkowity koszt kredytu 3 426,06  zł (w tym: prowizja 598,00 zł, odsetki 2 828,06 zł), 34 miesięcznych rat równych po 652,23 zł i ostatnia rata 652,24 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

 Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.02.2024 r