Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych

  • zakładany dla walut: USD, EUR, GBP;
  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych;
  • możliwość ustanowienia pełnomocnika do rachunku;
  • dyspozycje złożone do godziny określonej w umowie bank wykonuje już w tym samym dniu, dyspozycje złożone później następnego dnia roboczego;
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.