Wskaźniki referencyjne

Najważniejsze informacje na temat wskaźników referencyjnych

Przybliżymy definicje wskaźników referencyjnych, pojęć WIBOR i nie tylko. Poniższe informacje mogą być istotne w zakresie produktów bankowych oraz instrumentów finansowych wykorzystujących kwotę rozliczenia opartą na tych wskaźnikach.

Na światowych rynkach finansowych od kilku lat trwa reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Skutkiem tej reformy jest postępująca zmiana funkcjonowania systemu finansowego. Świat jest w trakcie aktualizacji lub zmian dotychczas stosowanych wskaźników stopy procentowej, tworzenia nowych wskaźników jak i tworzenia planów awaryjnych obejmujących wpływ tych zmian na relację umowną między Klientami oraz Bankami.

Bank Spółdzielczy w Głownie również uczestniczy w tym procesie. Posiadamy odpowiednie plany awaryjne uwzględniające ryzyka zmian, zniknięcia lub zastąpienia dotychczas stosowanych wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR.

Dla naszych Klientów najważniejszą zmianą wynikającą z trwającej reformy wskaźników referencyjnych jest większe bezpieczeństwo. Administratorzy wskaźników są obecnie nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego, a ryzyko zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego jest odzwierciedlane w odpowiednich zapisach w umowach kredytowych, które podpisują Państwo z Bankiem.

Zachęcamy do zapoznania się z zestawem dokumentów, które na bieżąco aktualizujemy, monitorując zmieniającą się sytuację w tematyce wskaźników referencyjnych w Polsce i na świecie.

1. Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych (1 marca 2024)  👉 pobierz załącznik nasza regulacja

2. Mapa Drogowa zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID 👉 kliknij tutaj 

3. Informacje na temat prac NGR – Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych 👉 kliknij tutaj 

Pytania i odpowiedzi