Rachunek oszczędnościowy

Rachunek A-vista

To rachunek z wkładem oszczędnościowym na każde żądanie dla osób które preferują nieograniczony dostęp do gotówki oraz możliwość oszczędzania. Rachunek prowadzony jest w walutach: PLN, EUR, GBP, USD.
W ramach rachunku otrzymasz:

  • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych;
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówce Banku;
  • bezpłatne prowadzenie rachunku;
  • możliwość dokonywania poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.