Rachunek bieżący

Rachunek bieżący

  • rachunek prowadzony jest w walutach PLN;
  • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych;
  • możliwość doboru pakietu taryfowego do indywidualnych potrzeb klienta;
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze;
  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT;
  • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym;
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.