Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym

Kredyt odnawialny w ROR

Kredytobiorca to osoba fizyczna – konsument, będący rezydentem.
Przeznaczenie kredytu: dowolny cel konsumpcyjny klienta.
Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

  • o kredyt odnawialny w ROR może wnioskować posiadacz ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta; w sytuacji, gdy dochody klienta nie były przekazywane na ROR klienta w Banku, niezbędna jest weryfikacja historii ROR klienta z innego banku, sporządzona za okres nie krótszy niż 3 miesiące uwzględniająca minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia;
  • warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny w ROR jest: brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni;
  • klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • klient posiada zdolność kredytową
  • ustanowienie zabezpieczenia;
  • w przypadku rachunku wspólnego, współposiadacze ubiegają się o kredyt wspólnie.

Minimalna wysokość kredytu: 500 PLN.
Maksymalna wysokość: wynosi 255 550 PLN, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta.
Okres kredytowania: od 1 miesiąc do 60 miesięcy.
Oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marży Banku.

baner toplayer
Ostrzegamy przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników banku!