Kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym

Kredyt odnawialny w ROR

Kredytobiorca to osoba fizyczna – konsument, będący rezydentem.
Przeznaczenie kredytu: dowolny cel konsumpcyjny klienta.
Waluta: PLN.
Warunki otrzymania:

  • o kredyt odnawialny w ROR może wnioskować posiadacz ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta; w sytuacji, gdy dochody klienta nie były przekazywane na ROR klienta w Banku, niezbędna jest weryfikacja historii ROR klienta z innego banku, sporządzona za okres nie krótszy niż 3 miesiące uwzględniająca minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia;
  • warunkiem ubiegania się o kredyt odnawialny w ROR jest: brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo, to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni;
  • klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • klient posiada zdolność kredytową
  • ustanowienie zabezpieczenia;
  • w przypadku rachunku wspólnego, współposiadacze ubiegają się o kredyt wspólnie.

Minimalna wysokość kredytu: 500 PLN.
Maksymalna wysokość: wynosi 255 550 PLN, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta.
Okres kredytowania: od 1 miesiąc do 60 miesięcy.
Oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę 2-krotności stopy referencyjnej NBP  i stałej marży Banku.

Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 25,17 %, całkowita kwota kredytu 3 630,00 zł (bez kredytowanych kosztów), całkowita kwota do zapłaty 4 070,76 zł, oprocentowanie zmienne 14,50 %, całkowity koszt kredytu 440,76 zł (w tym: prowizja 150,00 zł (4% min.150 zł), odsetki 290,76 zł), 12 miesięcznych rat równych po 326,73 zł. Kalkulację sporządzono, przy założeniu, że limit w wysokości 3 630,00 zł został wykorzystany jednorazowo w całości, bez użycia karty płatniczej, w dniu postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy w Banku w Rachunku za 0 zł, a opłata za rachunek wynosi 0 zł miesięcznie.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

 Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.02.2024 r.