Wnioski o świadczenie 500+

Rodzina 500 +

Od 01 lutego 2023 roku udostępniliśmy Państwu możliwość składania Wniosku o Świadczenie "Rodzina 500+" w systemie bankowości elektronicznej na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 trwający od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Wnioski należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • przez Platformę PUE ZUS,
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia, 
  • bankowość elektroniczną.

 

Bardzo ważne:

Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony:

  • do 30 czerwca 2023 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.,
  • po 30 czerwca 2023 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.