Transakcje z krajami trzecimi

Transakcje z krajami trzecimi wysokiego ryzyka

Od 31 października 2021 r. weszły w życie nowe przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jedna ze zmian dotyczy stosunków i transakcji klientów z krajami trzecimi wysokiego ryzyka (art.44 ust.1 i 44 a ustawy). Zgodnie z nowymi zapisami jesteśmy zobowiązani zastosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, gdy otrzymasz lub zlecisz przelew do jednego z państw wskazanych jako kraj trzeci wysokiego ryzyka.

Oznacza to, że możemy poprosić o:
• dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące transakcji
• informacje dotyczące źródeł pochodzenia majątku i środków oraz wszystkich beneficjentów rzeczywistych.

Jeśli nie otrzymamy tych informacji i dokumentów w wyznaczonym czasie, nie będziemy mogli zrealizować wstrzymanej transakcji; w ostateczności możemy nawet wypowiedzieć relację z klientem. Aktualną listę krajów trzecich wysokiego ryzyka znajdziesz TUTAJ

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – art. 44 ust.1, art. 44a.
• Rozporządzenia delegowane Komisji Europejskiej przyjęte na podstawie art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady numer 2015/849 wskazujące państwa trzecie wysokiego ryzyka.

Wstecz