Spółdzielczy System Ochrony

  • IPSlogo

Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Głownie dotyczące dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa Bank
Bank Spółdzielczy w Głownie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających.  Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.

baner toplayer
Ostrzegamy przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników banku!