Obszar działania

Obszar działania
Bank Spółdzielczy w Głownie z siedzibą w Głownie, 95-015 Głowno, ul. Młynarska 5/13 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000011095; Regon 000502612; NIP 733-000-22-76 informuje, że Bankiem Zrzeszającym jest SGB-Bank S.A. w Poznaniu. Zgodnie z obowiązującym Statutem Bank działa na terenie województwa łódzkiego.