Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Głownie

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Głownie

Maria Nowakowska – Przewodnicząca
Leszek Fijołek - Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Jankowski – Sekretarz
Anna Kosowska-Kowara – Członek
Elżbieta Szczepaniak – Członek
Grażyna Wiatr – Członek

Prezydium Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głownie

Maria Nowakowska – Przewodnicząca
Leszek Fijołek - Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof Jankowski - Sekretarz

Komitet Audytu Banku Spółdzielczego w Głownie

Maria Nowakowska – Przewodniczący
Krzysztof Jankowski – Członek

baner toplayer
Ostrzegamy przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników banku!