Historia Banku

Historia
Z inicjatywy miejscowych działaczy zostało założone Głowieńskie Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe w Głownie. Bank wykonywał swoje zadania przez cały okres działalności. W okresie swojego funkcjonowania kilkakrotnie zmieniał nazwę i tak w 1925r przyjął nazwę Kasa Spółdzielcza, w 1927r. - Bank Ludowy, a następnie w wyniku ustaleń odgórnych na podstawie zatwierdzanych statutów wzorcowych w 1950 roku przyjął nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza, w 1956 - Kasa Spółdzielcza. W 1961 roku Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa, Bank Ludowy, a w roku 1968 - Bank Spółdzielczy - pod tą nazwą funkcjonuje nadal. Działalność bankowa była prowadzona z wyjątkiem krótkich przerw w okresie pierwszej i drugiej wojny światowej.
Zarządzeniem Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950r. Bank Ludowy w Głownie i Kasę Stelczyka w Skaratkach przekształcono w Gminną Kasę Spółdzielcza w Głownie i od tego czasu wprowadzono plan kredytowy, obsługę kontraktacji i jedność kasową z Gminnymi Spółdzielniami.  W 1961r. GKS zmienia nazwę na Bank Ludowy w Głownie, a w 1968r. na Bank Spółdzielczy w Głownie. Po kolejnych zmianach struktury administracyjnej Państwa od roku 1999 Bank Spółdzielczy w Głownie włączony został w granice administracyjne powiatu zgierskiego w woj. łódzkim. Była to trzecia zmiana przynależności Głowna w granicach powiatów, ponieważ w latach do 1936 roku znajdował się w powiecie brzezińskim, następnie do 1998 roku w powiecie łowickim a obecnie zgierskim. W okresie swojej działalności Bank zmieniał także wielokrotnie siedziby, w których wykonywał swoje zadania. Pierwszym miejscem było wynajmowane pomieszczenie u Pana Józefa Perlińskiego. Następnie w 1920 roku przeniósł się do wynajętych pomieszczeń Domu Ludowego przy ulicy Łowickiej, który to obiekt ówczesne Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe w 1917r. wykupiło na własność.
W okresie okupacji w 1943 roku budynek ten zarekwirowany został przez władze niemieckie a biura banku przeniesiono do budynku przy ul. Dworskiej 4. Powrót Banku do własnego budynku nastąpił z dniem 30 stycznia 1945r, ale w roku 1948 na mocy dekretu rządowego przejęty został na rzecz Skarbu Państwa, z prawem użytkowania przez Bank. W latach późniejszych budynek ten powrócił do prawowitego właściciela, to jest Banku Spółdzielczego. Celem poprawy warunków obsługi klientów i wprowadzenia nowoczesnych technicznych rozwiązań do wykonywania czynności bankowych, Bank w 1990 roku przeprowadził się do nowo wybudowanego własnego budynku przy ulicy Młynarskiej nr 5/13, w którym nadal prowadzi działalność.