Przedsiębiorcy        Kredyty        Kredyt pomostowy       
KREDYT POMOSTOWY
  • Kredytem mogą być finansowane inwestycje, których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia oraz inne warunki dotyczące realizacji inwestycji są zgodne z wymaganiami, określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego działania odpowiedniego programu operacyjnego,
  • Okres kredytowania wynosi maksymalnie 8 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału maksymalnie do 2 lat,
  • Wysokość kredytu nie może przekroczyć 90 % wartości przedsięwzięcia.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1