Przedsiębiorcy        Kredyty        Kredyt inwestycyjny       
KREDYT INWESTYCYJNY
 • Kredyt przeznaczony jest na cele inwestycyjne związane z prowadzoną przez Kredytobiorcę działalnością gospodarczą, w tym :
  • zakup gruntów,
  • zakup, modernizację i budowę budynków oraz budowli,
  • zakup lub modernizację maszyn, urządzeń oraz środków transportu,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup udziałów lub akcji innego podmiotu.
 • Kredyt inwestycyjny udzielany jest na okres do 20 lat,
 • Wysokość kredytu inwestycyjnego nie może przekroczyć 80 % wartości inwestycji netto,
 • Spłata kredytu i odsetek może odbywać się w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych.

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1