Terminowa lokata oszczędnościowa „NA NOWE ŚRODKI”

Terminowa lokata oszczędnościowa „NA NOWE ŚRODKI”

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej można złożyć w placówce Banku na warunkach:

  • oprocentowanie stałe: 4,5% w skali roku;                                                  
  • okres na jaki można ulokować środki to 6 miesięcy;
  • lokata nieodnawialna;
  • minimalna kwota lokaty 1 000 PLN;
  • maksymalna 200 000 PLN;
  • lokata na nowe środki*.

 

*Nowe środki to środki zgromadzone na rachunkach depozytowych, które stanowią nadwyżkę nad saldem zgromadzonych środków w dniu
1 września 2023 roku.