Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej służy do gromadzenia środków pieniężnych na czas określony w umowie. Rachunek prowadzony jest w walutach: PLN, EUR, GBP, USD. W ramach rachunku otrzymasz:

  • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych;
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty w placówce Banku;
  • lokata ma charakter odnawialny – po upływie terminu Bank automatycznie założy podobną lokatę, na taki sam okres z aktualnie obowiązującym oprocentowaniem;
  • oprocentowanie lokat jest zmienne;
  • kapitalizacja odsetek następuje po okresie umownym
  • różne okresy deponowania środków.