Rachunek bieżący pomocniczy

Rachunek bieżący pomocniczy

  • otwierany dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny);
  • możliwość doboru pakietu taryfowego do indywidualnych potrzeb Klienta;
  • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze;
  • możliwość ustanowienia pełnomocnika do rachunku;
  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach.