Internetowy system I-BANK

I-Bank to system bankowości elektronicznej

Korzystanie z Systemu jest proste i bezpieczne. Zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do rachunków przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie. Jedyny warunek to posiadanie dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

Podstawowe funkcje znacznie  ułatwiające codzienne zarządzanie swoimi rachunkami:

  • obsługa przelewów, w tym EXPRES ELIXIR;
  • obsługa poleceń walutowych;
  • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków;
  • autoryzacja za pomocą podpisu cyfrowego;
  • sprawdzanie historii rachunków, wyciągu;
  • drukowanie pojedynczych potwierdzeń zrealizowanych transakcji;
  • zakładanie i zmianę zleceń stałych;
  • doładowanie telefonów komórkowych;
  • możliwość założenia Profilu Zaufanego oraz złożenia wniosków o 500+/300+;
  • inne.
baner toplayer
Ostrzegamy przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników banku!