Komunikaty       
Komunikaty

Do prawidłowego działania bankowości internetowej niezbędne jest posiadanie oprogramowania Java, które należy pobrać stąd.

 


Ustawa o grach hazardowych

Bank Spółdzielczy w Głownie informuje, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą.

Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Lista podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia do urządzania gier hazardowych znajduje się na stronie

http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet

 

Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie

https://hazard.mf.gov.pl

 


Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Głownie dotyczące dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa Banku

Bank Spółdzielczy w Głownie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających.  Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Głownie

 ZASTRZEGANIE KART PŁATNICZYCH
 

 • W przypadku utraty karty- Posiadacz karty zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie o tym fakcie 

Infolinię SGB

800 888 888 (bezpłatne połączenie)

61 647 28 46 (z zagrancy; opłata zgodna z taryfą operatora)

          czynne całą dobę, siedem dni w tygodniu celem dokonania zastrzeżenia karty.

 • Warunkiem koniecznym do natychmiastowego dokonania zastrzeżenia karty jest uzyskanie od Posiadacza karty następujących danych:
  • imię i nazwisko,
  • numer karty,
  • nazwisko panieńskie matki. 
 • Powiadomienie o utracie karty zgłoszone telefonicznie musi być pisemnie potwierdzone
  w Banku, który wydał kartę.

   


Każdy kto zgubił dokument tożsamości lub komu dokument ten został skradziony powinien jak najszybciej zgłosić to w banku, którego jest klientem i złożyć stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

 

Więcej informacji na stronach:

www.cpb.pl oraz www.dokumentyzastrzezone.pl

 TABELA PROWIZJI I OPŁAT / OPROCENTOWANIE

 

../download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
Tabela Prowizji i Opłat dla klientów indywidualnych - obowiązuje od 18.10.2021
 

../download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
Lista zmian w Tabeli Prowizji i Opłat dla klientów indywidualnych obowiązującej od 18.10.2021

../download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
Tabela Prowizji i Opłat dla klientów indywidualnych - obowiązuje od 24.06.2021
 

../download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
Lista zmian w Tabeli Prowizji i Opłat dla klientów indywidualnych obowiązującej od 24.06.2021

../download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
Tabela Prowizji i Opłat dla klientów instytucjonalnych - obowiązuje od 13.05.2021
 

../download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
Informacja o zmianie oprocentowania dla klientów indywidualnych

 

../download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
Oprocentowanie rachunków klientów indywidualnych

 

../download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
Informacja o zmianie oprocentowania dla klientów instytucjonalnych

 

../download/files/!_podstawowy/pdf_ico.png
Oprocentowanie rachunków klientów instytucjonalnych

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1