Aktualności       
Bank Spółdzielczy w Głownie
25

Witamy na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Głownie.
BS Głowno to Bank o ponad 100-letniej tradycji, oparty wyłącznie o polski kapitał, oferujący nowoczesne produkty i usługi bankowe. Do korzystania z naszych usług zapraszamy klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze i instytucje, rolników, oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zapewniamy przyjazną i profesjonalną obsługę.

 [1]  2  3  >    >> Zarząd Banku Spółdzielczego w Głownie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2020 r. w lokalu BS w Głownie przy ul. Młynarskiej 5/13 odbędzie się:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Gminy Głowno - godz. 10.30 w pierwszym terminie w przypadku braku frekwencji ustala się drugi termin zebrania w tym samym dniu godz. 11.00
   
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej z terenu Miasta Głowno oraz członkowie zamieszkujący poza terenem Miasta i Gminy Głowno - godz. 16.00 w pierwszym terminie w przypadku braku frekwencji ustala się drugi termin zebrania w tym samym dniu godz. 16.30 z następującym porządkiem obrad:
 • Zagajenie.
 • Przyjęcie porządku obrad i regulaminu zebrania.
 • Wybór Przewodniczącego.
 • Wybór Sekretarza.
 • Wybór Komisji mandatowo skrutacyjnej.
 • Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności za 2019 rok oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej i Zebrania Przedstawicieli.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok z oceną przestrzegania stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Polityki wynagradzania.
 • Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 • Dyskusja.
 • Wybór Delegatów na Zebranie Przedstawicieli.
 • Zamknięcie obrad.


Szanowni Państwo,

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.

Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.
 

 • Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

 • Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?
   

Poniżej przedstawiamy zakres pomocy, z jakiej może skorzystać Klient – także Banku Spółdzielczego w Głownie.

Stanowisko, które wypracowały polskie banki pod patronatem Związku Banków Polskich nazwane zostało moratorium. Obejmuje ono instrumenty pomocowe udzielane od 13 marca do 30 czerwca 2020 r. Z działań pomocowych będą mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, którzy spełnią kryteria określone w stanowisku i złożą wniosek. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby bank mógł go rozpatrzyć do 30 czerwca 2020 r.

W poniższym załączniku przedstawiamy treść moratorium

../download/files/!_podstawowy/pdf_ico.pngJednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki-moratorium pozaustawowe KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 20.04.2020r. Bank jest czynny w godzinach od 08:00 do 16:00 Przedsiębiorcom, którzy chcieliby poznać szczegóły ubiegania się o subwencję w ramach programu pomocowego Tarcza Finansowa PFR polecamy bezpłatne szkolenia online organizowane przez PFR Portal PPK.

Terminy webinariów - do wyboru: 5,6,7,8 lub 11 maja. Szczegóły i zapisy na stronie: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1