Przedsiębiorcy        Kredyty        Kredyty obrotowe       
KREDYTY OBROTOWE
 • Kredyt obrotowy przeznaczony jest na:
  • sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych,
  • sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.
 • Bank może udzielić kredytu obrotowego w formie:
  • kredytu obrotowego w rachunku kredytowym,
  • kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

 


32KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM


 • Udzielany jest standardowo na okres do jednego roku. W uzasadnionych
  przypadkach, z uwagi na długi cykl produkcyjny, wzrost produkcji, wprowadzenie nowej technologii itp. kredyt może być udzielony jako średnioterminowy, na okres spłaty od jednego roku do czterech lat,
 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest kredytem nieodnawialnym,
 • Spłata kredytu odbywa się w ratach lub jednorazowo.

 

KREDYT OBROTOWY REWOLWINGOWY
 • Udzielany jest również jako kredyt krótkoterminowy z okresem spłaty do jednego roku,
 • Podobnie jak kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest to kredyt odnawialny, co oznacza, że każda splata daje możliwość ponownego jego wykorzystania do wysokości limitu kredytowego.

 


32KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM


 • Udzielany jest jako kredyt krótkoterminowy na okres do jednego roku, z możliwością automatycznego przedłużenia,
 • Kredyt uruchamiany jest jako limit w rachunku bieżącym. Każda spłata kredytu daje możliwość ponownego jego wykorzystania do wysokości limitu.

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1